Để lại thông tin

Hãy kết nối ngay với chúng tôi

Nihonzen đem đến những gì tinh túy nhất đến khu vườn của bạn. Khiến nó là nơi nghĩ mát lý tưởng mỗi khi bạn đi làm về.

Địa chỉ
30 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc
Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ
Nihonzen.jp@gmail.com
093.604.6886

Opening Hours:
Mo-Fr: 8:00-19:00
Sa: 8:00-14:00
So: closed